Asiakasrekisteriseloste

Päivitetty 7.5.2018
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Orsap Oy
Purokatu 3
21200 Raisio

Rekisteriä hoitava taho

Asiakaspalvelu / Orsap Oy
Purokatu 3
21200 Raisio
office(at)orsap.fi

Rekisterin nimi

Orsap web-sivujen käyttöseurannan tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivustolla kerätään IP-osoitteita käyttäjämäärien seurantaa varten.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

Asiakastiedot

– IP-osoite

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).